Elevar jobbar for miljøet og Malawi

Før var det kanskje heller vanlig at elevar tok jobb i ein nærbutikk eller solgte kjeks til inntekt for operasjon dagsverk.

Det er det kanskje slutt på no! Elevar frå Flora VGS brettar heller opp ermene og ryddar marint og eigarlaust avfall.

Bilete: Egil Aardal

Fredag 25. november deltok elevar frå innføringsklassen på Flora VGS på ein ryddeaksjon i Florølandet. Til tross for kulturelle og språklege barrierar har dei nemleg engasjert seg for miljøet i byen, og nytta dagen til å rydde søppel til inntekt for ein skule i eit av verdas fattigaste land, Malawi. Alle innsamla pengar til OD-dagen ved Flora VGS går til drifta av skulen i Malawi, som har fem yrkesfaglege linjer og nær 100 elevar.

Prosjektet har opphav i ein ungdomsbedrift som starta opp i 2010 og drivast no av 9 elevar og lærar, Tron Ole Hjorthaug.

  • Les meir om kva elevane sjølv tenkar om prosjektet i nyheitssaka under

Kommune og lokalt næringsliv bidreg

Det var kontaktlærar Anders Ekelund som tok kontakt med oss for å høyre om dei kunne få hjelp til å arrangere ein ryddeaksjon, og om det var mogleg å tene pengar slik. Vi tok straks kontakt med vårt bedriftsnettverk i Kinn kommune for å finne lokale sponsorar til prosjektet. Det var eit ønkse om å lønne elevane sitt arbeid med kr 400,- kvar, som til saman skulle gje ei total innsamling på kr 17.000,- til prosjekt Malawi. Etter to telefonar var både Kinn kommune og SAR-gruppen med på prosjektet. Det er tydeleg at gjevarlysta i næringslivet er stor når det gagnar miljøet.

«Det er kjekt å kunne være med å bidra i prosjekt som er høgst aktuell og viktig, og at vi kan «gje litt» tilbake i nedslagsfelt der vi er etablert med vår drift» – Gro Lende, SAR-Gruppen

Støttespelarar

Fjordane Friluftsråd - fjordanefr.no - handelens miljofond
Fjordane Friluftsråd - fjordanefr.no - Marfo - senter mot marin forsøpling
Kinn kommune - Fjordane Friluftsråd - www.fjordanefr.no