Friluftsliv – ein naturleg del av kvardagen for alle

Gratis utlån av utstyr til friluftsliv

I gamle Sogn og Fjordane finst det fleIre stadar du kan låne utstyr til utendørsaktivitetar og friluftsliv – HEILT GRATIS

  • Finn din utstyrssentral her: www.bua.io
  • I Florø finner du gratis utlånssentral på turistinformasjonen i Strandgata, sjå her.

Spørsmål om friluftsliv?

Kontakt Anna Kobbeltvedt

Friluftsrådgjevar