For skular

Bli med

Start ein ryddeaksjon

Fjordane friluftsråd ønsker å engasjere fleire skular i det viktige arbeidet med å bekjempe marin forsøpling. Vil din klasse eller skule starte ein ryddeaksjon – ikke nøl med å kontakte oss!

Vi delar med glede ut midlar til alle skular i «gamle» Sogn og Fjordane som ønskjer å arrangere ryddeaksjonar med sine elevar.

Skuleturné for havet

Eit førbyggande prosjekt

Fjordane Friluftsråd reiser på Skuleturné for havet saman med Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane. Turneen starta hausten 2021 og har hatt stor suksess. I løpet av skuleåret 2022-2023 skal vi fortsette turneen og besøke kommunar som tilhøyrer «gamle» Sogn og Fjordane. Vi vil drive med alt frå undervisning om plasten sitt miljøproblem og marin forsøpling i klasserommet, til å ta elevene med på faktiske ryddeaksjonar i strandsoner og vassdrag. Kombinasjonen av teori og praksis gir elevene god innsikt i miljøproblemet sin kompleksitet både lokalt og globalt.

Prosjektet er finansiert gjennom prosjektmidlar frå Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond, og er heilt gratis for skular å bli med på.

Skuleturné for havet - Fjordane Friluftsråd

Viktig arbeid for framtida

Noko av det viktigaste vi gjer i arbeidet mot plast- og marin forsøpling er å inkludere og engasjere komande generasjonar om plastproblematikken. “Skuleturné for havet” arbeider med akkurat dette. Formålet med turneen er å skape engasjement og auke kunnskapen om kva plast er, kvar den kjem i frå, kva alternativ har vi til plast og korleis fase ut unødvendig bruk av plast. Vi vil også ta elevane med ut på strandrydding, der vi vil rydde, kartlegge ulike typar plast og registrere funn av plast på ulike databasar brukt til forsking.

Ein tek vare på det ein er glad i

Som friluftsråd legg vi naturlig stor vekt på friluftslivet i våre prosjekt. Når vi er ute og ryddar legg vi samtidig opp til bålkos og grilling i lunsjen når det passar slik. Vi er overbevist om at gode naturopplevingar bidreg til å styrke folk sitt ønskje om å ta vare på naturen. Ein tek vare på det ein er glad i.

Kva vil elevane sitte igjen med?

Gjennom deltaking i prosjektet vil elevane mellom anna få innsikt i korleis dei vala dei tek påverkar samfunnet og naturen både lokalt og globalt. Dei vil og få innsikt i forskjellen mellom makro-og mikroplast og verknaden plast har på naturen og det biologiske mangfaldet,  i tillegg til kunnskap om korleis redusere eige bruk av plast.

Skuleturné for havet - Fjordane Friluftsråd

Min bit av Norge

Adopter ei strand, ei elv, ei øy, eit vassdrag…