Fjordane Friluftsråd

SOLUND • ASKVOLL • KINN • BREMANGER • STAD • STRYN

Fjordane Friluftsråd er ein interkommunal organisasjon starta opp i 2017. Solund, Bremanger, Askvoll, Kinn, Stad og Stryn er medlemskommunar i friluftsrådet.

Hovudkontoret ligg på Solund Brygge i Solund kommune. Her held 8 av våre medarbeidarar til: Dagleg leiar Bjarte Engevik, Skjergardstenesteskipper Lasse Lund, Friluftsrådgjevar og koordinator Anna Kobbeltvedt, Prosjektleiar for Rydd Norge Vestland-teamet Klaus Ludwig, Båtførar Tore Hundskår og Kystrenovatørane Estela Marques,  Anders Kjendlie og Sara Orstadius.

Du finn alle tilsette på KONTAKTSIDA.

Hovudmålet er at alle skal få moglegheita til å drive friluftsliv som ein helsefremmande, trivselsfremmande og miljøvennleg aktivitet.

Som friluftsråd, er vi eit medlem av det landsomfattande samarbeidsorganet for tilslutta friluftsråd, Friluftsrådenes Landsforbund (FL).

Arbeidet vårt skal bygge på at vi er eit samarbeidsorgan forankra i kommunane og fylket. Vi arbeider hovudsakeleg med planlegging, gjennomføring, organisering, og førebyggande arbeid opp imot marin forsøpling. Vi vil også samarbeide med offentlege og private aktørar, slik at vi kan bidra med tilrettelegging for lågterskel friluftsliv.

Våre årsrapporter

Styret i Fjordane Friluftsråd

Medlemskommunar

Solund kommune

Solund er kystkommunen på nordvest sida av munninga til Sognefjorden, og er ein rein øykommune med 1700 holmer og skjær. Om lag 15 av øyene har fast busetning. Kommunesenteret Hardbakke ligg midt i kommunen på vestsida av den største øya Sula. Dei monge øyene og sunda gjer at friluftsliv på sjøen, for eksempel padling har særs gode vilkår, men her er og monge flotte turområder med merka stiar til fjelltoppar og langs myrlende. I Solund er det særs gode føresetnader for å drive eit aktivt og variert friluftsliv på sjø og land, både eigenorganisert aktivitet og i regi av idrettslag og turlag.

www.solund.kommune.no

Askvoll kommune

Askvoll kommune

Askvoll kommune ligg sentralt plassert på kysten og strekk seg frå bygdene på sørsida av Førdefjorden i aust, til Dalsfjorden i sør, og til Bulandet i vest. Askvoll er ein kommune som kan by på flotte naturopplevingar heile året, både langs fjorden, i stølsområde og i fjellet. Den lange kysten med fjord og fjell gjev mogelegheiter for mange og varierte friluftsopplevingar. Kommunen har ei rekke godt merka turstiar og er som skapt for padling med små og store øyar, holmar og skjer. Båt- og gjestehamner er det fleire av i kommunen, og det finst mange stille, fine vikar der du kan nyte kveldssola og sjølvfiska fisk. I Bulandet og Værlandet ligg øyane som perler på ei snor, med lite trafikkerte vegar som eignar seg godt for sykling. Kommunesenteret Askvoll ligg ved utgangen av Dalsfjorden og har eit godt samband langs kysten med snøggbåt sørover til Bergen og nordover til Florø og Måløy.

www.askvoll.kommune.no

Kinn kommune

Kinn kommune i Vestland fylke vart til som ein del av kommunereformen i 2020, og er ei samanslåing av Flora og Vågsøy kommune. Den nye storkommunen Kinn vert dermed delt i to av Bremanger kommune. De to nye kommunesentra Måløy og Florø ligg 100 kilometer frå kverandre. Kinn er ein øykommune med Flora ytst i Sunnfjord, medan Vågsøy, Silda, Husevågøy og Gangsøy ligg ved munningen av Nordfjord. Du finn mange fine friluftslivsmoglegheiter i kommunen med flotte merka løyper, sportsfiske, dykking, fugleobservasjonar, fotturar og kajakkpadling. Denne kommunen har ei rekke fine naturopplevingar å by på med sin varierte og skjønne natur. Du vil finne alt frå høge fjell til skjergard og skogsareal.

www.kinn.kommune.no

Bremanger kommune

Bremanger er ein kystkommune med spreidd busetnad. Landskapet er mangfaldig med høge fjell, isbrear, fjordar og øyer. Her er Ålfotbreen landskapsvernområde, sjøklippa Hornelen og lange kvite badestrender i Bremangerpollen. I Bremanger kommune er Svelgen kommunesenter.

www.bremanger.kommune.no

Stad kommune

Stad kommune ligg på nordsida av Nordfjorden. Store delar av kommunen består av kupert fjellterreng, og dei høgaste fjella ligg aust i kommunen. Stad sitt høgaste fjell er Glitregga på grensa mot Stryn, som ligg 1297,4 moh. I den nordvestlege delen av kommunen ligg halvøya Stadlandet som strekk seg ut i Stadhavet. Det manglar ikkje på flotte tur – og naturopplevingar i Stad kommune. Her er tilbod til liten og stor, sommar som vinter.

www.stad.kommune.no 

Stryn kommune

Stryn kommune har ein fantastisk natur med svært variert terreng som byr på allsidig friluftsliv heile året. Kommunen, reiselivsnæringa, private aktørar, frivillege lag og organisasjonar samarbeidar for å legge til rette for at både fastbuande og tilreisande kan drive eit aktivt friluftsliv. I tillegg til tradisjonelle aktivitetar som fotturar, skiaktivitet, bading, jakt og fiske, omfattar friluftslivet i kommunen eit vidt spekter av aktivitetar, som til dømes: fjellklatring, brevandring, padling, stisykling, laussnøkøyring og paragliding. Stryn kommune vart medlem av Fjordane Friluftsråd sommaren 2020 og er den største kommunen i areal av medlemskommunane.

www.stryn.kommune.no