Friluftsskule

Friluftsskulen er eit dagstilbod for born og unge i kommunen, og vil foregå i ulike naturmiljø. Vi har som mål å gje born og unge gode opplevingar i og med naturen. Det skal vere ein positiv introduksjon til friluftsliv, med fokus på kjekke aktivitetar og haldningsskapande arbeid.

Over lengre avstandar nyttar vi buss for å komme til dei ulike lokalitetane. Friluftsskulen har gjennomgåande tre hovudtema i undervisningsopplegget. Det er fokus på dei rettar og pliktar som er nedfelt i allemannsretten. Vidare er det lagt vekt på kunnskap om orientering og bruk av kart og kompass  på land og på sjøen, og korleis ein finn, lagar og ter seg på ein raste- og leirplass.

Undervisninga startar  kl 9 og sluttar kl 15 den fyrste dagen. Dag 2 startar vi kl 9 og overnattar til dag 3. Dag 3 avsluttar vi kl 15. På overnatting der ein kan velge mellom telt, lavvo og hengekøye. Det er frivillig om ein ynskjer å overnatte.

Friluftsskulen i år har plass til opp mot 20 deltakarar. Stort sett vil undervisninga føregå samla, men ved enkelte høve vil vi dele deltakarane i mindre grupper.

Vi veit at værforholda  på Vestlandet er skiftande og vind og nedbør kan kome med jamne mellomrom. Eit undervisningsopplegg med båtar og kajakkar ved kysten fordrar at vi har lite vind. Dagsprogramma må vere fleksible slik at vi kan endre og ha alternative løysingar dersom værtilhøva vert for vanskelege.

Barn og unge skal bli glade i friluftsliv!

Oversikt friluftsskular 2022

Fjordane Friluftsråd

Friluftsskular 2022
VEKE  /  DATOKOMMUNE  /  LEIRNR.STAD
VEKE 25 // 24. – 26. juniSTAD 1Selje/Hoddevik
VEKE 26 //  27. – 29. juniSOLUND 1Hardbakke
VEKE 26  //  28. – 30. juniSTRYN 1Stryn Leirskule/Stryn
VEKE 27  //  4. – 6. juliKINN 1Måløy
VEKE 27  //  8. – 10. juliBREMANGER 1Hauge/Førdsholmen
VEKE 28  //  12. – 14. juliSTAD 2Nordfjordeid/Tua
VEKE 29  //  18. – 20. juliBREMANGER 2Svelgen
VEKE 29  //  22. – 24. juliSTRYN 2Innvik
VEKE 30  //  29. – 31. juliKINN 2Teigen leirstad
VEKE 32  //  10. – 12. augustSOLUND 2Hardbakke

Påmelding og meir informasjon om kvar enkelt Friluftsskule finn du her, vel den skulen du er interessert i for å sjå aktivitetsprogrammet

Meir generell informasjon Friluftsskulane finn du her: www.friluftsskole.no

Friluftsskulen er eit samarbeid mellom Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund.