Rydd Norge Vestland

Det nasjonale Rydd Norge-programmet

– Norges kyst skal ryddes for plast, og landets første og største nasjonale ryddeprogram fortsetter!

Rydd Norge-programmet er etablert av Handelens Miljøfond og bli leia av Salt, og er Norges første omfattande og nasjonale ryddeprogram.

Ryddeprosjekta som inngår i programmet er tilpassa sin region, og programmet er delt opp i ti regionale prosjekt.

Spørsmål? Ta kontakt med oss

Roger Auset

Prosjektleiar Rydd Norge – Vestland