Rydd Norge Vestland

Det nasjonale Rydd Norge-programmet

– Norges kyst skal ryddes for plast, og landets første og største nasjonale ryddeprogram er i gang!

Rydd Norge-programmet er etablert og blir leia av Handelens Miljøfond, og er Norges første omfattande og nasjonale ryddeprogram. Innan utgangen av 2023 skal vi ha ryddaminst 40 % av ytre kyst, i tillegg til prioriterte vassdrag.

Ryddeprosjekta som inngår i programmet er tilpassa sin region, og programmet er delt opp i ti regionale prosjekt.

Spørsmål? Ta kontakt med oss

Klaus Ludwig

Prosjektleiar Rydd Norge – Vestland