Friluftsskule, Fjordane Friluftsråd - fjordanefr.no

FRILUFTSSKULAR
gjer barn og unge glade i naturen

Eit ferietilbod for alle i alderen 9 – 13 år

Friluftsskulane er eit ferietilbod for barn og unge som skal gje positive opplevingar i og med naturen, fortel Anna Kobbeltvedt i Fjordane Friluftsråd.

Det skal vere ein positiv introduksjon til friluftsliv, der ein har fokus på kjekke aktivitetar i kombinasjon med haldningsskapande arbeid. Friluftsskulen er eit aktivitetstilbod på dagtid over tre dagar, men det vert også lagt opp til ei overnatting. Vi legg og inn ein ekspedisjon i området der Friluftsskulen blir arrangert. Hovudfokuset vårt er at det skal vere kjekt og at det skal vekke interessa for friluftsliv.

TILBOD FOR ALLE

Friluftsskulane er eit samarbeid mellom DNT og Friluftsrådenes Landsforbund, og skal vere eit tilbod for alle. Det er rett og slett berre fantasien som set grenser for kva aktivitetar vi har på Friluftsskulane. Anna ramsar opp ting som kajakk- og kanopadling, bading, naturquiz, leik og fiske. Her skal ein ikkje komme heim igjen med ein premie, men med gode opplevingar og lyst til å bruke naturen.

ARRANGERT I MEDLEMSKOMMUNANE

Tidlegare har Fjordane Friluftsråd arrangert Friluftsskular i Hardbakke i Solund, i Hoddevika og Selje, ved Hornindalsvatnet i Nordfjordeid og på Blakset i Stryn.

Friluftsskule, Fjordane Friluftsråd - fjordanefr.no
Friluftsliv, Fjordane Friluftsråd - fjordanefr.no

Friluftsskulane 2022

I 2022 var vi på ein real turne i Sogn og Fjordane, vi hadde titalt 137 deltakarar på 10 Friluftsskular.

FRILUFTSSKULAR I 2023

Vi er så utruleg klare for å ta fatt på ein ny sommar med Friluftsskular. Her håpar vi å få sjå nokre kjende fjes frå i fjor, men også bli kjend med nye deltakarar. Det er eit heilt lavterskel tilbod der ein ikkje treng å kunne noko om friluftsliv for å vere med, så det er berre å melde seg på.

Oversikt friluftsskular 2023

Friluftsskular 2022
VEKE  /  DATOKOMMUNE  /  LEIRNR.STAD
VEKE 25 // 24. – 26. juniSTAD 1Selje/Hoddevik
VEKE 26 //  27. – 29. juniSOLUND 1Hardbakke
VEKE 26  //  28. – 30. juniSTRYN 1Stryn
VEKE 27  //  4. – 6. juliKINN 1Måløy
VEKE 27  //  8. – 10. juliBREMANGER 1Hauge/Førdsholmen
VEKE 28  //  12. – 14. juliSTAD 2Nordfjordeid/Tua
VEKE 29  //  18. – 20. juliBREMANGER 2Langesjøvatnet
VEKE 29  //  22. – 24. juliSTRYN 2Innvik
VEKE 30  //  29. – 31. juliKINN 2Teigen leirstad
VEKE 32  //  10. – 12. augustSOLUND 2Hardbakke

Vil du vite meir om friluftsskulane?

Eller vil du melde på din unge eller ungdom?

Kontakt oss: