Engwind planet saver - fjordanefr.no

Pengegåve til bekjemping av forureining

Donasjon frå Engwind Designs

Fjordane Friluftsråd er svært takksam for samarbeidet med Engwind Designs og for å ha mottatt økonomisk støtte til bekjemping av forsøpling av kyst og fjordstrøk av gamle Sogn og Fjordane.

Engwind Designs driv med grafisk og visuell kommunikasjonsdesign med kundar frå heile verda.

Donasjonen utgjer 25% av omsetninga i eit spesifikt prosjekt med namnet «The Conservation» (på norsk; Bevaringa).

«The Last Tree» symboliserer kampen for å ivareta livgivande ressursar.

Fjordane Outdoor Council is very grateful for the collaboration with Engwind Designs and for having received financial support for combating littering of the coast and fjord areas of old Sogn og Fjordane.

Engwind Designs engages in graphic and visual communication design with customers from all over the world.

The picture next to «The Last Tree» symbolizes the fight to safeguard life-giving resources.