Skjergardstenesten Sogn og Fjordane - fjordanefr.no

Vi hentar søppeldepot, store gjenstandar og eigarlause båtar

GRATIS!

Skjergardstenesten jobbar aktivt med fjerning av søppeldepot, store gjenstandar og eigarlause båtvrak langs kysten.

Skjergardstenesten og Fjordane Friluftsråd har fått midlar frå Miljødirektoratet og MARFO Senter mot marin forsøpling til å hente inn eigarlause båtvrak, store gjenstandar og søppeldepot frå marint avfall i medlemskommunane Solund, Askvoll, Kinn, Bremanger, Stad og Stryn.

Har du tips om depot, store ting eller eigarlause båtvrak, send det til oss i Fjordane Friluftsråd • Kontakt oss

Skjergardstenesten Sogn og Fjordane - fjordanefr.no
Skjergardstenesten Sogn og Fjordane - fjordanefr.no

HAR DU EIT BÅTVRAK?

Har du eit båtvrak liggande som du ikkje veit korleis du skal bli kvitt? Skjergardstenesten i Fjordane Friluftsråd i samarbeid med  Handelens Miljøfond hentar inn båtvrak – heilt gratis – langs kysten, så langt midlane rekk.

Dette gjeld:

  • Små fritidsbåter
  • Båtar uten innenbords motor
  • Båtar under 20 fot (opptil 6 meter)
  • Kajakkar / kanoar

Har du ein større båt – opp til 49 fot (under 15 meter) – så vil det vere ei vurdering om vi får det til eller ikkje.

Har du eit søppeldepot eller båtvrak liggande?

Eller har du spørsmål om dette til oss.

Kontakt Skjergardstenesten:

Lasse Lund, Skjergardstenesten - fjordanefr.no