Fjordane Friluftsråd - fjordanefr.no

Vil du vere sommarvikar som kystrydder hos oss i Fjordane Friluftsråd?

Fjordane Friluftsråd køyrer store ryddeoppdrag for Handelens Miljøfond gjennom Rydd Norge Vestland, der m.a Solund, Askvoll og Stad skal ryddast. Til vårt oppdrag i Solund søkjer vi etter 2 personar som kan vere med 3-4 veker i juli månad under vår ferieavvikling.

Dette er ei unik moglegheit til å jobbe som strandryddar kor du vil bruke arbeidsdagane dine ute i sol, regn og sjøsprøyt, langs ei av verdas vakraste kystar. Dette er ein fysisk tung og utfordrande jobb, kor du bidreg til å løyse ei av vår tids største miljøproblem; plastforsøpling i havet og marin forsøpling.

Du må vere over 18 år, fysisk sterk og ein lagspelar. Opplæring vil bli gitt og du vil få naudsynt godt verneutstyr til jobben.

Om arbeidsgivaren

Interkommunalt Friluftsråd med Askvoll, Bremanger, Kinn, Solund, Stad og Stryn som medlemskommunar. Vi er eit friluftsråd som opplev stor vekst i prosjekttilfang og som har ein veksande stab med i dag 16 stillingar. Vi arbeider med saker knytta mot friluftsliv for våre medlemskommunar, tilrettelegging, skjøtsel, statlig sikra områder og friluftsskular i tillegg til at vi driv eit stort arbeid knytta til marin forsøpling.
Org.nr. 918 552 537
Arbeidsgivar; Fjordane Friluftsråd
Adresse: Hardbakke 26, 6924 Hardbakke

Fjordane Friluftsråd - fjordanefr.no
Fjordane Friluftsråd - fjordanefr.no

Har du spørsmål om stillinga?

Kontakt oss:

Dagleg leiar: Bjarte Engevik

Mobil 917 72 723

Prosjektleiar Klaus Ludwig

Mobil 992 06 484