Fjordane Friluftsråd - fjordanefr.no

Gratis levering av strandryddeavfall!

Rydd Sogn og Fjordane

Vi har utplassert konteinarar til strandryddeavfall fleire plassar langs kysten av tidligare Sogn og Fjordane.

Ein viktig del av strandryddeprosjektet vårt Rydd Sogn og Fjordane, er å tilretteleggje for enkel handtering av avfall på kysten. For frivillige som ryddar ute i øyane kan det vere vanskeleg å transportere avfall heilt til eit mottak – som ofte også har begrensa opningstider. For å gjere det enklare for frivilligheiten supplerar vi enkelte stader med konteinarar utplassert nær sjøen.

Oversikt over innleveringsplassar

På våre nettsidar finner du ei oppdatert oversikt over kor du kan levere avfall. Anten på eit avfallsmottak, eller i ei utplassert kontainer. Merk at nokre av våre faste utplasserte konteinarar no har fått eit nytt hjem. Du finn ei oppdatert oversikt via knappen under.

Skuleturné for havet - Fjordane Friluftsråd - fjordanefr.no

Hugs å registrere din aksjon!

Vær med å samle inn nyttig informasjon om strandrydding! Du kan registrere ryddeaksjonen din på Rydde.

Når du rydder kan du også vere med i Kystlotteriet. Registrer sekkene du har rydda her.

Fjordane Friluftsråd - fjordanefr.no

Vi delar også ut gratis utstyr til strandrydding

Via knappen under finner du ei oversikt over kor du kan hente ut gratis sekker og hansker til strandrydding.

Har du spørsmål knytta til strandrydding?

Eller har du innspel til ei plass som trenger ei enklare handtering av strandryddeavfall?

Kontakt oss:

prosjektleiar - Fjordane Friluftsråd - www.fjordanefr.no